Záručný list

Nedieľnou súčasťou záručního listu je dodací list a montážny návod. Ostatné podmienky sa riadia Obchodným zákonníkom – zákon č. 40/1964 Sb. Časť ôsma – Zodpovednosť za vady predanej veci.