Vložky a dymovody

Vložky a dymovody

Jednovrstvý nerezový komínový systém  predstavuje moderný komínový stavebnicový systém pre odvod spalín od tepelných spotrebičov. Jednotlivé komínové elementy sú vďaka hrdlu v hornej časti komínovej vložky pri montáži do seba zasúvané.

Tento systém umožňuje vložkovať komínové telesá ľubovolných výok s tým, že obsahuje celú radu tvarových dielov s ktorých pomocou je možné bez mechanických úprav zmontovať ľubovolné komínové teleso. Prvky systému sú plne kompatibilné so systémom CIKO® NEREZ trojrstvý.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Jednovrstvý nerezový komínový systém je ideálne riešenie pre rekonštrukciu existujúcich komínových telies.

Základným prvkom je pevná komínová vložka vyrobená z nerezového vysoko akostného plechu triedy ČSN 17 349 (DIN 1.4404). Použité materiálové kvality garantujú vysokú kvalitu a dlhú životnosť dielov. Znížené obsahy uhlíku v materiále vložky znižujú vytváranie chrómkarbidov a interkryštalickej korózie i pri vyšších teplotách spalín. Pozdĺžne spoje dielov sú zvárané na moderných automatoch pracujúcich v ochrannej atmosfére argónu a zaručujú vysokú pevnosť a životnosť spoja a celého dielu.

Každý diel je vybavený horným a dolným hrdlom výšky 80 mm, ktoré umožňujú pri montáži jendoduché zasunutie jednotlivých dielov do seba.

Oblast použitia

 • prvky pre realizáciu dymovodov
 • rekonštrukcia komínových telies pre novostavby, rodinné domy, chaty a chalupy vložkovanie odťahov od všetkých typov spotrebičov
 • prvky pre vzduchotechnické rozvody

Výhody

 • Použitie pre všetky druhy palív, možnosť prechodu z uhlia na plyn
 • Optimálne prúdenie spalín vďaka symetrickému prierezu
 • Rýchly ohrev komínu na provoznú teplotu
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Okamžitá pripravenosť na prevádzku
 • Dokonalé zachytávanie a odvod kondenzátu spalín
 • Dlhá životnosť
 • Prirodzený i nútený odvod spalin