Regulácia ťahu

Inteligentné riešenie optimalizujúce funkčnosť komínových systémov šetrí energiu a znižuje emisie. Kvalita produktov nemeckej firmy Kutzner + Weber je založená na 70-ročných skúsenostiach v oblasti regulácie ťahu komínových systémov.

Regulátory ťahu

Slúži pre optimalizáciu a rovnomernosť ťahu komínu a zvýšenie účinnosti spalovania [...]

Dimenzovanie spalinových ciest a komínových systémov vychádza z potrieb pripojených spotrebičov. Výkonnosť spalinovej cesty, alebo ak chceme ťah komínu, v priebehu roka kolísa vplyvom premenlivých poveternostných podmienok a teplotných zmien. Pre zaistenie bezpečnej prevádzky sú spalinové cesty projektované pre vonkajšiu teplotu 15°C (podľa EN 13384). V priebehu vykurovacej sezóny, v ktorej sú spotrebiče najčastejšie prevádzkované, potom môže dochádzať k nevhodnému zvýšeniu teplotného gradientu, zvýšeniu podtlaku v spalinovej ceste a tým k nepriaznivému ovplyvneniu spalovacieho procesu a zníženiu jeho ekonomickosti. Dochádza k zníženiu účinnosti a k zvýšenej spotrebe paliva. Regulátory ťahu slúžia k obmedzeniu hodnoty podtlaku na úroveň potrebnú pre optimálny priebeh spaľovania príslušného spotrebiča.

Regulátory ťahu sú mechanické alebo motorom ovládané komponenty, ktoré zaisťujú konštantnú hodnotu podtlaku v spalinovej ceste. Akonáhle hodnota podtlaku v spalinovej ceste stúpne na optimálnu hodnotu, regulátor ťahu sa otvorí a regulovaným prívodom vzduchu do systému obmedzí podtlak na stanovenú úroveň. Pri poklese podtlaku sa regulátor ťahu opäť uzavre. Tento jednoduchý a zároveň efektívny princíp zaisťuje rovnomerné podmienky pre horenie a tým aj merateľnú úsporu energie. Vysoká návratnosť prostriedkov investovaných regulátoru ťahu je daná zníženým spotreby paliva a predstavuje  jednoduchú cestu k zníženiu nákladov na vykurovanie a to ako pre domácnosti, tak i pre priemyselné použitie. Ďalším významným argumentom hovoriacim v prospech regulátoru ťahu je zníženie emisií dané rovnomerným spaľovaním.

Inštalácia regulátoru ťahu:

 • obvykle v rovnakej miestnosti so spotrebičom
 • najvyššiu účinnosť regulátoru ťahu dosiahnete umistením blízko spotrebiču
 • regulátor ťahu môže byť umiestnený i v komínovém telese. Inštalácia pod sopúchom je kvôli menšiemu množstvu sadzí vhodná pre spotrebiče na pevné palivá.

Komínové ventilátory

Pre zvýšenie ťahu komínu bez komplikácií v spalinovej ceste, komínový prieduch zostává vždy volný, a to i v dobe prevádzky. [...]

 • zvyšuje funkčnosť „slabého“ komína, ideálna podpora horenia v prvotnej fáze
 • ventilátor môže byť vypnutý v priebehu horenia,bez jeho poškodenia
 • tlaková komora ventilátoru ide jednoduche otvoriť a vyčistiť
 • ventilátor nie je nutné odmontovávať kvôli vymetaniu komína
 • vlastný ventilátor je umiestnený mimo spalinovú cestu
 • veľmi vhodné pre spotrebiče na tuhé palivá a biomasu

Spalinové klapky

Teplocitlivé a motorové spalinové klapky pre úsporu energie a a istejšie uzavretie spalinovej cesty. [...]

 • ušetrite až 4000 kWh energie ročne
 • zabránenie strát otvoreným/vyhasnutým ohniskom /v kľudnom stavu
 • teplo z ohniska v kľudnom stave zostává v budove
 • minimalizácia tepelných strát spôsobených prúdením atmosférickým plynovým spotrebičom
 • zníženie odvodu ohriateho vzduchu z miestnosti
 • teplocitlivé klapky pracujú bez spotreby ďalšej energie
 • aktívna ochrana životného prostredia s veľmi krátkou dobou návratnosti
 • bezpečnosť prevádzky spotrebičov v kaskáde

Bezpečnost prevádzky spotrebičov v kaskáde

Stále častejšie sú spotrebiče spoločne zapojené v kaskáde prevádzkované v pretlaku. Aby bolo zabránené spätnému ťahu cez spotrebič, ktorý nie je momentálne v prevádzke, je nutné zaistiť spotrebič pomocou spalinovej klapky. Ako riešenie tejto situácie u otvorených plynových spotrebičov ponúkame osvedčené tlakotesné a spolahlivé riešenie klapkami rady  MUK 80/125 a rady MUK 100/150.