Najčastejšie otázky (FAQ)

rozbalit vše | sbalit vše

Je nutné nový komín nechať zrevidovať kominárom?

Áno, komín musí byť pred uvedením do prevádzky zrevidovaný kominárom ( revíznym technikom ). Budete potrebovať revízny štítok a prehlásenie o zhode. V prípade, že budete mať záujem, môžeme Vám doporučit nejakého revízneho technika vo Vašom regióne.

Potrebujem pod komín základ a aký (veľkosť, hĺbka, …)?

Murované systémy CIKO (3V UNIVERSAL, TEC, GAS) nosný základ potrebujú. Základ sa robí rovnaký ako pod nosnú stenu. Fasádný komín do nezámrznej hĺbky (min. 80mm), vnútorný komín do hĺbky min 50mm. Pôdorysný rozmer základu by mal presahovať rozmer komína o min. 50mm na každú stranu (u jednoprieduchového komína bude teda pôdorys základu min. 500 x 500m, u dvojprieduchového 500 x 900mm).

Môže stáť komín vonku – prilepený na fasáde? Nevadí to?

Ano, môže. Musí byť ale k fasáde prikotvený tehliarskymi kotvami (cca po 1,5m výšky). Medzi stenou a komín by však mala byť zaistená dilatačná medzera.

Ako pripojiť spotrebič na komín? Prečo redukcia?

Pre napojenie dymovodu a komína je ideálne použť redukcii CR alebo CRT. Redukcia sa nasadzuje na sopúch kde integrovaný povrazec eliminuje pohyby spôsobené teplotnou roztažnoťou materiálu dymovodu a vytvára bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotovej tvarovky a tým i znehodnotenie celého komína. Stiahnite si informáciu v PDF dokumentu Jak vybrat komínovou redukci.

Ako sa rieši, keď mám komín za stenou a spotrebič pred ňou – ako vyriešiť prestup?

Prestup nehorlavou stenou se prevádza tak, že na sopúch sa nasadí nerezová redukcia a k nej sa napojí dymovod (stenou teda neprechádzajú šamotové vložky). Dymovod sa obalí minerálnou vatou (ideálne o mernej hmotnosti 95 kg/m3). Prestup horľavou stenou sa izoluje minerálnou vatou s opláštením (napr. nerezovým plechom) alebo silikátovými izolačnými doskami (např. SILKA).

Ako vystužiť nadstrešnú časť?

Nadstrešná časť sa vystužuje, ak jej výška presiahne 2m od strešnej krytiny. Vždy je nutné začať s vystužováním už pod strešnou rovinou. Pod strechou sa vždy vystuží min. polovica výšky nadstrešnej časti. Komínový plášť sa vystužuje Sadou výstuže CKOV, ktorá sa vkládá do štvorcových výstužných otvorov v tehlových tvarovkách.

Zateplenie nadstrešnej časti - vata, NIE POLYSTYRÉN!!!

AK to zákazník požaduje (CIKO to nepožaduje) je može komínové teleso zatepliť, ale len nehorľavým zateplovacím systémom – teda minerálnou vatou, NIE polystyrénom (ten je klasifikovaný ako horlavá látka).

Komín s vetracou šachtou, prečo?

Vetracia šachta pri komínovom  telese je navrhovaná väčšinou pre prívod vzduchu pre horenie, alebo ako odvetranie kotolne. Pre druhý prípad je vetracia šachta väčšinou zbytočne drahým riešením – stačia 2 mriežky z kotlne na fasádu. Tiež prívod vzduchu je možné riešiť buď potrubím v podlahe objektu, alebo výberom komínového systému, ktorý prívod vzduchu pre horenie umožňuje (CIKO TEC). CIKO nedodává klasickú vetraciu šachtu minimálnych rozmerov, ale skôr inštalačnú šachtu 300 x 300mm pre vedenie potrubí (vodárenské, kanalizačné a pod.)

Musím použiť pätu a objemku, keď mám komín na tuhé palivá?

Ano, päta je dôležitým konštrukčným prvkom. Vďaka nej je zaistený rozvod vzduchu do kanálov zadného odvetrania a teda celková správna funkčnosť komínového telesa. Použitím kondenzačnej misky je zaistené tesné uzavretie komínového prieduchu a spaliny ani sadze tak nemôžu unikať do konštrukcie komínového telesa a ďalej do okolia. Vďaka zámkom na hornom okraji misky je zaistená i správna orientácia vložiek komínového prieduchu. Ak nebude komínová päta a kondenzačná miska v komínovej zostave použitá, nie je možné uplatňovať záruku na komínový systém CIKO.

Prečo sa nesmie vložka zabetónovať do krycej dosky?

Pri používání komína dochádza k prudkému zahrievaniu komínového prieduchu a tým i k pohybom vložiek komínového prieduchu spôsobeným teplotnou roztiažnosťou materiu.

Ak je vložka zabetónovaná do krycej dosky, vzniká v materiále veľké napätie, ktoré môže vyústiť k popraskaniu komínových vložiek. Tým je znehodnotený celý komínový prieduch. Dbajte preto na dodržanie dilatačnej medzery medzi komínovou vložkou a krycou doskou!!!

Prečo dochádza k rozkladaniu nadstrešnej časti pri starých komínoch?

Tým, že majú nové spotrebiče väčšiu účinnosť, produkujú spaliny s nižšou teplotou. Tým dochádza v nadstřešnej časti k väčšej kondenzácii než pri starých spotrebičoch. Kondenzát sa dostáva do starého muriva a spár, kde cez zimu môže zamrznúť a narušiť tak murivo komínového telesa. Pre nové spotrebiče je teda najlepšie postaviť nový komín.

Ako skoro môžem pripojiť spotrebič na novo-postavený komín?

Pre dosiahnutie pevnosti všetkých spojovacích hmôt v komíne – pri teplote cca 15°C je to cca po 4 dňoch. S nižšou vonkajšou teplotou sa však táto doba výrazne predlžuje.

Sopúch nesmie ísť cez roh - statika komína

Výrobca komínových systémov CIKO nezakazuje prevedenie sopúchu cez roh komínového plášťa. Takúto montáž by ale mala provádzať skúsená firma a musí sa dbať na zachovanie únosnosti tehlového plášťa. To znamená, že sa musí vyrezať čo najmenší otvor pre sopúch, ale pri zachovaní možnej dilatácie šamotových vložiek.

Kedy a načo používam sopúch 90° a kedy 45°?

Kolmý sopúch (90°) sa používa pre kotly a krbové kachle. Šikmý sopúch (45°) sa používá hlavne pre krbové vložky. Ak nieje zákazník rozhodnutý, ktorý typ spotrebiču bude na komín pripájať, odporúčame použiť sopúch 90°, kde končí šamotová tvarovka zároveň s komínovým plášťom a pripojenie je estetické (pri použití šikmého sopúchu, na ktorý sú potom napojené krbové kachle, vystupuje šamotová tvarovka pred komínový plášť a napojenie nie je pekné).

Čo robiť, keď komín neťahá?

Prvou možnosťou je iste vyčistenie komínového prieduchu a kontrola regulácie spotrebiču. Ak komín neťahá ani potom, je treba zvýšiť jeho ťah. Buď umelo komínovým ventilátorom, alebo nadstavením komínového telesa na väčšiu výšku.

Aká vysoká má byť nadstrešná časť?

Pre výpočet výšky nadstrešnej časti sme pre Vás pripravili pomôcku – graf a tabulku s pomocou ktorej výšku nadstrešnej časti bez problémov určíte.

Pomohli vám uvedené odpovede na najčastejšie dotazy? Ak nie, volajte na našu infolinku +421 918 725 329 alebo píšte na info@ciko-kominy.sk. Radi vám odpovieme.