Nadstrešné časti

Po vymurovaní komínového telesa do požadovanej výšky pristúpime k úprave nadstrešnej časti.

Máme na výber z niekoľkých variantov ukončenia nadstrešnej časti – tzv. komínových hláv:

Hlava KOMFORT

Pre túto nadstřešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa. [...]

Pre lepenie prstencov je dodávaná lepiaca hmota Komfort CKOL a pre vyztuženie nadstrešnej časti sada výztuže CKOV..


Hlava opatrená komínovým návlekom

Pri použití komínového návleku vymurujeme komín do požadovanej výšky a na nadstrešnú časť komínu navlečieme komínový návlek. [...]

Pred osadením návleku prevedieme jeho zrezanie podľa výšky nadstrešnej časti komínu a sklonu strechy. Komínový návlek chrání plášť komínového telesa pred poveternostnými vplyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.

Sopdnú časť komínového návleku zaaretujeme ku komínovému telesu pomocou pribalených vrútov. Pred jej osadením prevedieme predvŕtanie otvorov s menším priemerom ako je vrút.

Komínové návleky sa dodávajú vo dvoch variantoch:

  • návlek Imit – imituje obmurovanie lícovými tehlami
  • návlek Štuko – imituje omietnutie nadstrešnej časti

Hlava základná

V tomto prípade je komínové teleso vymurované tvarovkami obvodového plášťu až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou. [...]

Táto nadstrešná časť je pripravená pre zateplenie a následné omietnutie, alebo obloženie obkladovými pásikmi.


Hlava pripravená pre obmurovanie

Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky a je navrhnutý tak, aby umožňoval obmurovanie českým i nemeckým formátom lícových tehiel. [...]

Je tak možné zvoliť akýkoľvek druh tehál, ktoré najlepšie vyhovujú architektonickému zámeru. Pred prestupom komínu strešnou rovinou osadíme krakorcovú dosku a ďalej pokračujeme v murovaní komínu do požadovanej výšky. Na krakorocovú dosku prevedieme obmurovanie komína lícovými tehlami a následné vyspárovanie.


Nerezový nadstavec

Tento typ nadstrešnej časti nahrádza nad strechou klasickú komínovú hlavu nerezovým nadstavcom. [...]

Vďaka unikátnemu prechodovému dielu je pod úrovňou strechy nahradený murovaný systém trojvrstvým nerezovým systémom a prináša tak moderný vzhľad budovy pri zachovaní funkčného a bezpečného keramického systému vnútri budovy. Použitelný je iba pri systéme 3V UNIVERSAL.


Ukončenie komína

Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa zreže 90 mm nad poslednou keramickou tvarovkou obvodového plášťu. [...]

Na túto vložku sa spárovacou hmotou prilepí komínový golier, ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie. Medzi vrchnou hranou krycej dosky a keramickým golierom musí byť zachovaná medzera min. 1cm.

Podla priania investora je možné osadiť namiesto goliera komínový klobúk, prípadne sa nad komínový golier ku krycej doske ukotví strieška Napoleon obmedzujúceho padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu.