Katalóg prvkov

CD – Komínové dvierka

Nasadzujú sa do komínového plášťa v mieste čistiacej komínovej tvarovky CVC. [...]

Dvierka sa skladajú z dvoch dielov.Vnútorný tesniaci diel a vonkajší dvojitý ktorý , je ošetrený práškovým náterom bielej farby. Rozmer  vnútorných dvierok je 310x180mm, rozmer vonkajších dvierok je 410x285mm  .

Súčasťou komínových zostav je  revízny štítok, ktorý sa lepí na  komínové dvierka. Tento štítok  slúži  na zaznamenávanie informácií o jednotlivých kontrolách kominára alebo revíznej techniky.


CDGAS – Dvierka revízneho otvoru GAS

Nasadzujú sa do komínového plášťa v mieste revízneho šrobovacieho kusu RRT. [...]

Dvierka sú kovové a ošetrený práškovým náterom bielej farby.Rozmer  vnútorných dvierok  je 180x310mm, rozmer vonkajších dvierok je 285x410mm.

Súčasťou komínových zostav je  revízny štítok, ktorý sa lepí na  komínové dvierka. Tento štítok  slúži  na zaznamenávanie informácií o jednotlivých kontrolách kominára alebo revíznej techniky.


CDK – Krakorcová doska

Je vyrobená zo železobetónu, určená pre nadstrešnú časť . [...]

Doska sa osádza  na komínové teleso.

Typy:
CDK – pre zakrytie jednoprieduchových komínov – rozmer: 700mm x 700mm x 80 mm
CDK2 – pre zakrytie  dvojprieduchových komínov – rozmer: 700mm x 545mm x 80 mm

V prípade použitia CDK2 na tri- viacprieduchový komín su krakorcové dosky určené pre „vnútorne“ prieduchy narezané na potrebnú veľkosť .


CDO – Krycia doska pre obmurovanie

Všetky krycie dosky sú vyrobené zo sklo-vláknitého betónu v prírodnej farbe. [...]

Krycia  doska sa lepí na lepidlo CKMB na poslednú keramickú tvárnicu. Pri  maltovaní krycej dosky je nutné dbať na to, aby sa nezamaltovali rohové  trojuholníkové otvory v keramickej tvárnici  Krycia doska pre obmurovanie  je určená na obmurovanie nadstrešnej časti komína.

Rozmery:
dĺžka ………… 770 mm
šírka ………… 770 mm
výška ………… 50 mm


CDO2 – Krycia doska pre obmurovanie – dvojprieduchova

Všetky krycie dosky sú vyrobené zo sklo-vláknitého betónu v prírodnej farbe. [...]

Krycia  doska sa lepí na lepidlo CKMB na poslednú keramickú tvárnicu. Pri  maltovaní krycej dosky je nutné dbať na to, aby sa nezamaltovali rohové  trojuholníkové otvory v keramickej tvárnici .Krycie dosky  dvojprieduchové sú určene pre ukončenie dvojprieduchových komínov, pre rôzne  typy nadstrešných častí.

Krycia doska pre obmurovanie je univerzálna pre všetky komínové systémy a pre všetky priemery komínových prieduchov.

Rozmer: 1170mm x 770mm x 50mm


CDT – Komínové dvierka TEC

Nasadzujú sa do komínového plášťa v mieste čistiacej komínovej tvárnice OT, ktorá je uzavretá uzáverom OUK alebo OUC. [...]

Dvierka sú  kovové  a ošetrené  práškovým náterom bielej farby. Rozmer dvierok je 250x250mm.

Súčasťou komínových zostav je  revízny štítok, ktorý sa lepí na  komínové dvierka. Tento štítok  slúži  na zaznamenávanie informácií o jednotlivých kontrolách kominára alebo revíznej techniky.


CDZ – Krycia doska základná

Všetky krycie dosky sú vyrobené zo sklo-vláknitého betónu v prírodnej farbe. [...]

Krycia doska sa lepí pomocou lepiacej malty CKMB k poslednej  vrchnej vrstve tehlových tvárnic, príp. k poslednému prstencu Komfort (CKOP). Pri maltovaní krycej dosky je nutné dbať  na to, aby sa nezamaltovali rohové trojuholníkové otvory, slúžiace k zadnému odvetrávaniu komínového telesa.

Krycia doska základná je určená pre: omietnutú nadstrešnú časť,  pripravenú  pre obloženie obkladovými pásikmi, nadstrešnej časti s komínovým návlekom a nadstrešnej časti Komfort.

CDZ je univerzálna pre všetky priemery vnutorních vložiek

Rozmery:
dĺžka ………. 560 mm
šírka ………. 560 mm
výška ………. 50 mm


CDZ2 – Krycia doska základná – dvojprieduchová

Všetky krycie dosky sú vyrobené zo sklo-vláknitého betónu v prírodnej farbe. [...]

Krycia doska sa lepí na  klasickú vápenato-cementovú maltu, napr. Multibat, k poslednej keramickej tvárnici.  Pri maltovaní krycej dosky je nutné dbať na to, aby sa nezamaltovali rohové trojuholníkové otvory v keramickej tvárnici .  Dvojprieduchová krycia doska je  určená pre ukončenie dvojprieduchových komínov, pre rôzne typy  nadstrešných častí.

Krycia doska CDZ II je univerzálna pre všetky priemery komínových prieduchov a všetky nadstrešné časti (okrem nadstrešných časti pre obmurovanie).

Rozmer: 940mm x 540mm x 50mm


CDZT, CDOT – Krycia doska s prívodom vzduchu

Všetky krycie dosky sú vyrobené zo sklo-vláknitého betónu v prírodnej farbe a dištančných prvkov. [...]

Upevňuje sa  pomocou matíc k zabetónovanej kotviacej sade CSU. Krycia doska s prívodom vzduchu základná je určená pre omietnutú nadstrešnú časť, nadstrešnú časť KOMFORT a nadstrešnú časť s komínovým návlekom. CDOT je určená pre obmurovanú  nadstrešnú časť . CDZT i CDOT  sú určené pre všetky priemery vnútorných vložiek. Umožňujú prívod vzduchu k spotrebiču v rámci komínového telesa.

Rozmery: 540x540x50mm (CDZT) a 770x770x50mm (CDOT)

Hmotnosť: 8kg (CDZT) a 17kg (CDOT).

Tato krycia doska sa používa súčasne ku komínovému systému CIKO GAS.


CHG – Kominová hlavica

Slúži k ukončeniu plastových komínových vložiek systému CIKO GAS. [...]

Rozmery:  Ø80mm, 110mm, 125mm a 160mm


CHH – Historická hlavica

Historická hlavica je alternatívna komínová strieška, pomocou ktorej je možno dosiahnuť špecifické a pre niektoré regióny typické ukončenie komína. [...]

Hlavica je vyrobená sklo-vlákno betónu čo zaručuje dlhšiu životnosť . Rozmer: 420 x 420 mm, výška 300 mm.

Hlavicu je možné ku komínovej hlave prichytiť pomocou zabudovaných skrutiek , alebo prilepiť flexibilným lepidlom.


CHV – Hlavica vetracej šachty

Hlavica vetracej šachty sa používa k ukončeniu vetracej alebo inštalačnej šachty. [...]

Túto šachtu je možné vytvoriť ako „prázdny prieduch“ (iba keramický plášť, bez vložiek a izolácií) v kombinácií s ľubovoľným keramickým komínovým systémom CIKO.


CIB – Tepelná izolácia

Zaisťuje vynikajúce tepelné vlastnosti komínového systému. [...]

Umožňuje rýchlu reakciu komína pri zakúrení a tým zvyšuje účinnosť spotrebiča.
Umožňuje súčasnú dilatáciu komínového prieduchu od komínového plášťa. Je vyrobená z veľmi kvalitných minerálnych vlákien. Objemová hmotnosť 90 kg.m-3.
Dodáva sa v kruhových výsekoch, ktoré sú opatrené zámkom a vytvoria celistvú izolačnú vrstvu.

Rozměry:
CIB 14 – šírka 60 mm, výška 500 mm

pre priemer 140 mm


CIRS – Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sa dodáva narezaná v tvare rohoží, ktorá po montáži vytvorí celistvú izolačnú vrstvu okolo vnútornej šamotovej vložky. [...]

Zaisťuje vynikajúce tepelné vlastnosti komínového systému. Umožňuje rýchlu reakciu komína pri zakúrení a tým zvyšuje  účinnosť spotrebiča. Umožňuje súčasnú dilatáciu komínového prieduchu od komínového plášťa. Je vyrobená z veľmi kvalitných minerálnych vlákien.Objemová hmotnosť 90 kg.m-3. Pre zjednodušenie manipulácie pri montáži je dodávaná vrátane  montážnych sponiek.

Rozměry:
CIRS 20 – hrúbka 30 mm, výška 500 mm
CIRS 18 – hrúbka 40 mm, výška 500 mm
CIRS 16 – hrúbka 50 mm, výška 500 mm

pre priemery : 160mm, 180mm a 200 mm


CIT – Tepelná izolácia TEC

Zaisťuje vynikajúce tepelné vlastnosti komínového systému [...]

Umožňuje rýchlu reakciu komína pri zakúrení a tým zvyšuje účinnosť spotrebiča. Umožňuje súčasnú dilatáciu komínového prieduchu od komínového plášťa. Oválne otvory medzi izoláciou a komínovou tvárnicou zaisťujú odvetrávanie komína. Telesa alebo prívodu vzduchu k spotrebiču. Je vyrobená z veľmi kvalitných minerálnych vlákien . Objemová hmotnosť minimálne: 90 kg.m-3. Dodáva sa v kruhových výsekoch, ktoré sú opatrené zámkom a vytvoria celistvú izolačnú vrstvu.

Rozmery:

CIT 20 – hrúbka 30 mm, výška 330 mm
CIT 18 – hrúbka 40 mm, výška 330 mm
CIT 16 – hrúbka 50 mm, výška 330 mm
CIT 14 – hrúbka 60 mm, výška 330 mm


CJ – Kondenzačná miska

Je určená pre založenie vnútorného šamotového telesa prieduchu a rieši odvod kondenzátu. [...]

Je vyrobená z veľmi kvalitnej kyselinovzdornej keramiky. Umiestňuje sa do komínovej päty, je vybavená nerezovou trubičkou 012 x 1 pre odtok kondenzátu do pohárika z technického skla.

Rozmery:
vnútorný priemer
200mm – CJ20
180mm – CJ18
160mm – CJ16
140mm – CJ14

výška – 70 mm


CK – Komínový klobúk

Zlepšuje technické a estetické vlastnosti komína, dodáva sa vcelku s komínovým golierom. [...]

Zabraňuje zatekaniu dažďovej vody nielen do izolácií , ale aj  do komínového prieduchu . Je vyrobení zo šedej liatiny a ošetrení tmavým polyuretanovým náterom . Na poslednú komínovú vložku sa lepí šamotovým lepidlom zhodným pre lepenie vložiek.

Typy:
CK 20 – pre  vnútorný priemer vložiek  200mm
CK 18 –  pre  vnútorný priemer vložiek  180mm
CK 16 –  pre  vnútorný priemer vložiek 160mm
CK 14 –   pre  vnútorný priemer vložiek 140mm


CKMB – Lepicia malta

Lepiaca malta sa používa k lepeniu tehlových tvárnic CU a CT. [...]

Po rozmiešaní sypkej zmesi s vodou, v pomere podľa montážneho návodu, tehlové tvárnice sa namáčajú do lepiacej malty a  kladú sa do jednotlivých vrstiev.

Jedno balenie lepiacej malty (6kg) vystačí na cca 3 mb  jednoprieduchového komína.


CKOP – Prstence hlavy Komfort

Pre nadstrešnú časť Komfort sú použité okrasné prstence, ktoré imitujú tehlové murivo . [...]

V nadstrešnej časti sa v tomto prípade sa už nepoužívajú tvárnice obvodového plášťa. Prstence sú prefarbené v hmote a je zaručená dlhodobá farebná stálosť. Na lepenie prstencov  sa používa lepiaca hmota Komfort CKOL a pre vystuženie tejto nadstrešnej časti zálievková zmes CZS. Pri nadstrešnej časti vyššej než 1,5 metra doporučujeme vystuženie pomocou sady výstuže CKOV.

Typy:
CKOP – prstence pre jednoprieduchové komíny
CKOP2 – prstence pre dvojprieduchové komíny

Prstence sú univerzálne pre všetky typy i priemery komínov CIKO.


CKOPB – prstence hlavy Komfort biele

Pre nadstrešné časti Komfort sú použité biele okrasné prstence, ktoré imitujú hlavu komína z vápenocementových tehál. [...]

V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvárnice obvodového plášťa. Prstence sú prefarbené v hmote a je zaručená dlhodobá farebná stálosť. Na lepenie prstencov sa používa lepiaca hmota Komfort CKOL a pre vystuženie tejto nadstrešnej časti  zálievková zmes CZS. Pri nadstrešnej časti vyššej než 1,5 metra doporučujeme vystuženie pomocou sady výstuže CKOV.

Typy:
CKOPB – biele prstence pre jednoprieduchové komíny
CKOPB2 – biele prstence pre dvojprieduchové komíny

Prstence sú univerzálne pre všetky typy i priemery komínov CIKO.


CKP – Komínová päta

Komínová päta je vyrobená z kombináce jednoduchého betónu pevnostnej triedy C16/20 a tehlových tvárnic. [...]

Jej konštrukcia umožňuje rozvedenie vzduchu ku všetkým kanálom zadného odvetrávania komínového telesa. Zároveň je v komínovej päte riešení odvod kondenzátu zo šamotovej kondenzačnej misky, ktorá sa do päty osadí. Kondenzát je odvádzaní do pohárika z technického skla. Po omietnutí komína sa pripevní vetracia mriežka.

Rozměry:
dĺžka ………………… 400 mm
šírka …………………. 400 mm
výška ……………….. 250 mm
hmotnosť päty ……… 44 kg


CL – Komínový golier

Zaisťuje ukončenie komínového prieduchu a zabraňuje zatekaniu vody do tepelnej izoláce komína. [...]

Je vyrobený z keramiky a ošetrení tmavou glazúrou. Na poslednú komínovú vložku sa lepí šamotovým lepidlom (lepidlo na  lepenie vložiek). Jeho životnosť je neobmedzená.

Typy:
CL 20 – pre vnútorné priemery vložiek 200mm
CL 18 – pre vnutorné  priemery vložiek 180mm
CL 16 – pre vnutorné priemery vložiek 160mm
CL 14 – pre vnutorné prieměry vložiek 140mm


CM – Vetracia mriežka

Vetracia mriežka zaisťuje dostatočný prístup vzduchu do vetracích prieduchov komínového telesa. [...]

Umožňuje súčasne kontrolu a prípadne vylievanie nahromadeného kondenzátu z pohárika.

Mriežka vrátane rámčeka je kovová povrchovo upravená práškovou bielou farbou .Rozmer: 120mm x 120 mm.

Mriežka sa dá vybrať a nasadzuje sa po ukončenom omietnutí,zasunutím do komínové päty.


CNNB – Komínový návlek ŠTUKO

Varianta komínového návleku imituje omietnutú nadstrešnú časť. [...]

Komínové návleky slúžia k povrchovej ochrane nadstrešnej časti komína pred poveternostnými vplyvmi. Pred nasadením sa musí návlek zrezať podľa výšky nadstrešnej časti komína a podľa sklonu strechy.

Vyrába sa v jednoprieduchovom a dvojprieduchovom prevedení. Na objednávku je možné vyrobiť  aj v neštandartných rozmeroch. Použiteľní aj na rekonštrukcie starších komínov.

Rozmery:
CNNB – šírka 420mm, dĺžka 420mm, výška 1000mm; 1250mm; 1700mm; 2000mm

Hmotnosti:
CNNB – 10kg/ 1bm


CNNC – Nadstrešný návlek IMIT

Komínový návlek imitujúci obmurovanie komína. [...]

Nadstrešné návleky slúžia k povrchovej ochrane nadstrešnej časti komína pred poveternostnými vplyvmi. Pred nasadením sa musia návleky zrezať podľa výšky nadstrešnej časti komína a podľa sklonu strechy.

Vyrába sa v jednoprieduchovom a v dvojprieduchovom prevedení.

Rozmery: 
CNNC – šírka 450mm, dĺžka 450mm, výška 1000mm / 1250mm / 1700mm

Hmotnosť:
CNNC – 40kg/ 1bm


CS – Pohárik na kondenzát

Pohárik je vyrobený z kyselinovzdorného technického skla a umiestňuje sa za vetraciu mriežku do komínovej päty (rozmer 60x60 mm). [...]

Slúži ako zberné  miesto pre vzniknutý kondenzát v komínovom telese.


CSHS – Špárovacia hmota

Špárovacia hmota je určená na lepenie šamotových vložiek. [...]

Je dodávaná v optimálnej konzistencií a nieje treba ju  riediť.
Nanáša sa na vrchnú časť do polodrážky  spodnej šamotovej vložky, po osadení hornej vložky sa vytlačená hmota zotrie tak, aby vytvorený spoj bol celistvý a hladký bez medzier a výstupkov.

Rozmery:
balenie …… 3 kg

výdatnost: 
Ø 140mm …… 7m
Ø 160mm …… 6m
Ø 200mm …… 4,5m


CSN – Napoleon – komínová strieška

Komínová strieška NAPOLEON, je vyrobená z medeného alebo nerezového plechu. [...]

Zabraňuje zatekaniu  do komínového prieduchu. Je ukotvená pomocou špeciálnych kotiev do vetracích otvorov poslednej vrstvy komínových tvárnic. Pred uchytením Napoleona je nutné vyvŕtať do krycej dosky otvory, pre dodané kotvy, podla priloženého montážného návodu.

 Je vyrobená v štyroch variantách :
CSN-NER – Napoleon nerez pre jednoprieduchové komíny
CSNII-NER – Napoleon nerez pre dvojprieduchové komíny
CSN-CU – Napoleon meď pre jednoprieduchové komíny
CSNII-CU– Napoleon meď pre dvojprieduchové komíny

Pre všetky priemery a typy prieduchov sú  Napoleony rovnaké.


CT – Spojovací komínová tvarovka

Keramická pálená tvárnice z cihlářské hlíny určená pro víceprůduchové komíny. [...]

Svou konstrukcí zajistí provázání jednotlivých komínových těles. Tvarovky se používají v kombinaci s klasickými tvarovkami komínového pláště (CU) vždy v každé druhé zdící vrstvě. Tím je vytvořena klasická zděná vazba, která zajistí statické spolupůsobení celého komínového pláště.

Rozměry: 
délka ……………………………………………… 390 mm
šířka ……………………………………………… 220 mm
výška ………………………………..…………… 250 mm
hmotnost jedné tvarovky ……………………. 9 kg


CU – Tvarovka komínového tělesa

Tvarovka komínového pláště je vyrobena z cihlářské pálené hlíny a je určena ke zdění komínového pláště komínových systémů CIKO. [...]

Tvarovky se v každé vrstvě skládají do páru, v jednotlivých vrstvách jsou pak vzájemně pootočeny o 90°. Tím je vytvořena klasická zděná vazba, která zajistí statickou spolehlivost konstrukce. Pro různé průměry i typy průduchů zůstávají tvarovky stále stejné a mění se pouze tl. izolace popř. druh vnitřních vložek.

Pevnost v tlaku: min. 10 Mpa
Objemová hmotnost: 600 ±100 kg.m-3
Rozměry: 
délka ……………………………………………… 400 mm
šířka ……………………………………………… 196 mm
výška ……………………………………………… 250 mm
hmotnost jedné tvarovky ……………… 9,5 kg
Rozměry půdorysu jedno průduchového komínu: 400mm x 400mm
Rozměry půdorysu dvoj průduchového komínu 400mm x 800mm atd.


CV – Komínová vložka

Keramické komínové vložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky. [...]

Vyznačují se odolností proti teplotám a teplotním změnám, neomezenou životností, odolností proti spalinám, prohoření a kyselým kondenzátům, nízkou nasákavostí, plynotěsností a vysokou rozměrovou přesností. Všechny vlastnosti odpovídají ČSN EN 1457. Vložky jsou opatřeny polodrážkou, ve které se vzájemně lepí spárovací hmotou CSHS.

Rozměry:
CV20 – vnitřní Ø200mm, výška 328mm, tl. stěny 15mm
CV18 – vnitřní Ø180mm, výška 328mm, tl. stěny 15mm
CV16 – vnitřní Ø160mm, výška 328mm, tl. stěny 15mm
CV14 – vnitřní Ø140mm, výška 328mm, tl. stěny 15mm

Vlastnosti keramických šamotových vložek:
Pevnost v tlaku: 47,7Mpa
Nasákavost: 8,7%
Objemová hmotnost: 2092 kg.m-3
Kyselinovzdornost: 0,47%
Vhodná teplota spalin: < 600 C°
Odolnost proti vyhoření sazí: > 1000 C°
Plynotěsnost : po provozní fázi při p=40Pa únik 0,02 l.s-1.m-2


CVC – Čistící komínová tvarovka

Osazuje se do místa požadovaného čistícího otvoru. [...]

Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry
CVC 20 – vnitřní průměr 200 mm
CVC 18 – vnitřní průměr 180mm
CVC 16 – vnitřní průměr 160 mm
CVC 14 – vnitřní průměr 140 mm

výška 
660 mm – u všech typů shodné

čistící otvor
130x260mm – u všech typů shodné


CVK – Připojení sopouchu 45°

Komínová tvarovka pro připojení kouřovodu na průduch pod úhlem 45°. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry :

CVK 20 – vnitřní průměr 200 mm, průměr připojení 200mm
CVK 18 – vnitřní průměr 180 mm, průměr připojení 180mm
CVK 16 – vnitřní průměr 160 mm, průměr připojení 160mm

výška
660 mm


CVS – Připojení sopouchu 90°

Komínová tvarovka pro připojení kouřovodu. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry :

CVS 20 – vnitřní průměr 200 mm, průměr připojení 200mm
CVS 18 – vnitřní průměr 180 mm, průměr připojení 180mm
CVS 16 – vnitřní průměr 160 mm, průměr připojení 160mm
CVS 14 – vnitřní průměr 140 mm, průměr připojení 140mm

výška
660 mm – u všech typů shodné


CZS – Zálivková směs

Zálivková směs CZS je určena pro zpevňování nadstřešních částí komínových těles CIKO, především nadstřešní části Komfort (CKOP, CKOPII). [...]

Její složení garantuje minimální smrštivost v procesu tuhnutí, která je důležitá pro zajištění kvality montáže nadstřešní části.


KBD – Záslepka sopouchu PRAKTIK

Záslepka sopouchu je doplňkovým sortimentem k systému PRAKTIK. [...]

Používá se v případě potřeby zaslepení nepoužívaného sopouchu. S těsněním je použitelná i pro přetlakový systém. Dodávána v průměrech 130, 160, 180, 200mm.

Materiál: nerezová ocel


KD – Komínová dvířka PRAKTIK

Komínová dvířka k systému CIKO PRAKTIK jsou konstruována tak, aby zajišťovala hned tři funkce - slouží pro přístup k vnitřním dvířkům při kontrole a čištění komína, umožňují zadní odvětrání komínového tělesa a v případě potřeby umožňují také odvod kondenzátu z komínového průduchu (jímky). [...]

Materiál: ocelový plech, bílý nástřik


KJ – Komínová jímka PRAKTIK

Komínová jímka PRAKTIK se umisťuje na vyvýšení na základovém prvku KZP a slouží k jímání sazí nebo kondenzátu. [...]

Podle typu připojeného spotřebiče se případně řeší napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci. Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200mm.

Materiál: nerezová ocel


KK – Komínová stříška PRAKTIK

Komínová stříška (Meidingerova hlava) je volitelným příslušenstvím systému PRAKTIK. [...]

Dodávána v průměrech 130, 160, 180, 200mm (dostupná i v jiných průměrech).

Materiál: nerezová ocel


KL – Ukončovací prvek PRAKTIK s límcem

Ukončovací prvek PRAKTIK s límcem umožňuje zadní odvětrání komínového tělesa a zároveň zabraňuje zatékání vody do izolace. [...]

Na poslední komínovou vložku, těsně na horní lem krycí desky, se upevní komínový límec (spoj doporučuje podsilikonovat nehořlavým silikonem). Krycí deska tak společně s límcem zabraňují zatékání vody do komínového tělesa a zároveň umožňují jeho zadní odvětrání, které je důležité především pro bezpečnost komínu ve stavbě.  Pro průměry 130 a 160mm je součástí distanční prvek, který se lepí ke krycí desce ještě před instalací límce. Dodáváno pro průměry 130, 160, 180, 200mm.

Materiál: nerezová ocel


KT – Těsnění PRAKTIK

Těsnění se používá při požadavku na vytvoření přetlakového komínového systému (např. pro plynové kondenzační nebo turbokotle). [...]

Těsnění je certifikováno pro použití do 200°C a je dodáváno v průměru komínového systému (130, 160, 180, 200mm).

Materiál: silikon


KV – Izolovaná nerezová vložka PRAKTIK

Jedním ze základních komponentů systému CIKO PRAKTIK je nerezová komínová vložka s tloušťkou stěny 0,6mm nebo 1,0mm. [...]

Tato vložka je dodávána s navařenými distančními prvky pro stabilizaci v komínovém tělese a pro usnadnění montáže komínového systému. Ze stejného důvodu je na vložce již z výroby nasazena tepelná izolace, takže vložky při montáži  jednoduše sesazujeme a vlastní montáž je až neuvěřitelně jednoduchá a rychlá. Tloušťka izolace je 25mm.

V případě kompletace přetlakového komínového systému se do hrdel jednotlivých vložek vkládá silikonové těsnění odolné do 200°C. Vlastní nerezové vložky jsou certifikovány pro všechny druhy paliv a mají teplotní odolnost do 600°C a dodávají se v průměrech 130, 160, 180, 200mm (dostupné i v jiných průměrech).

Materiál: nerezová ocel a minerální izolace
Průměry: 130, 160, 180, 200mm
Rozměry: základní délka 1080mm (stavební délka 1000mm), zkrácené délky 540mm (stavební délka 460mm) nebo 360mm (stavební délka 280mm)


KVC – Čistící komínový díl PRAKTIK

Čistící komínový díl PRAKTIK slouží k čištění a kontrole komínového průduchu a používá se pro komínové systému provozované v podtlaku. [...]

Čistící díl obsahuje vnitřní dvířka, které jsou po kompletaci komínového tělesa zakryty vnějšími komínovými dvířky KD. Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200mm s tloušťkou stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Maeriál: nerezová ocel


KVCP – Čistící komínový díl PRAKTIK pro plyn do 200°C

Čistící komínový díl PRAKTIK pro plyn do 200°C se používá při požadavku na přetlakový provoz komína. [...]

Po kompletaci komínového tělesa je tento čistící díl zakryt vnějšími komínovými dvířky KD.  Dodáváno v tloušťce stěny 0,6mm a v průměrech 130, 160, 180, 200mm.

Materiál: nerezová ocel a silikonové těsnění


KVK – Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 45°

Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 45° se používá především v případech, kdy je požadavek na připojení krbu nebo krbové vložky s plynulejším náběhem spalin do komína. [...]

Pro obecné použití je univerzálnější připojení sopouchu pod 90° (komponent KVS). Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200mm a tloušťce stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Materiál: nerezová ocel a minerální izolace


KVS – Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 90°

Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 90° slouží k vytvoření sopouchu pro připojení většiny běžně používaných spotřebičů na všechny druhy paliv. [...]

Pouze pro připojení krby nebo krbových vložek je v některých případech požadováno připojení pod úhlem 45°. Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200mm a tloušťce stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Materiál: nerezový plech a minerální izolace


KZP – Základový prvek PRAKTIK

Základový prvek PRAKTIK vytváří základnu pro vnitřní vybavení komínového tělesa. [...]

Obvykle se umisťuje na první (prázdnou) vrstvu cihelných tvarovek, čímž je dosaženo dostatečné výšky z hlediska umístění jímky a odvodu kondenzátu vůči podlaze. Jímka se usazuje na vyvýšení uprostřed základového prvku.

Materiál: beton
Rozměry: 40x40x11cm
Hmotnost: 19,4 kg


ODO – Distanční objímka

Slouží k horizontální stabilitě izostatických komínových vložek v komínovém průduchu. [...]

Používá se po celé výšce komínu k uchycení všech vložek OV a nahrazuje tak izolaci v případech, kdy je třeba zvýšit objem vzduchu přisávaného do spotřebiče (např. společné komíny).

Dodáváno pro průměry 140mm, 160mm, 180mm a 200mm.


OKJ – Kondenzátní jímka TEC

Je určena pro založení vnitřního šamotového tělesa průduchu a řeší odvod kondenzátu. [...]

Je vyrobena z velmi kvalitního izostaticky tvarovaného šamotu. Je spojena s patní vložkou, je vybavena odtokem kondenzátu ( příprava na napojení na kanalizaci ).

Rozměry : průměr 200-140 x 205 mm.


OS – Čistící komínová tvarovka a připojení sopouchu TEC

Osazuje se do místa požadovaného čistícího otvoru a napojení spotřebiče. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními vložkami OV.

Rozměry : průměr 200-140 x 330mm, tl. stěny 7,5mm
Čistící otvor: 200 – 140 mm


OT – Membránové těsnění sopouchu pro plynové spotřebiče

Osazuje se na OS v místě připojení spotřebiče. [...]

Plynotěsné uzavření komínového průduchu při napojení spotřebiče.


OUC – Uzávěr kontrolního otvoru do 450°C

Osazuje se na OS. [...]

Plynotěsné uzavření komínového průduchu. Splňuje teplotní podmínky provozu spotřebičů na tuhá paliva.


OUK – Uzávěr kontrolního otvoru do 200°C

Osazuje se na OS. [...]

Plynotěsné uzavření průduchu komína i pro přetlakový provoz.


OV – Komínová vložka hrdlová

Keramické komínové vložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního izostaticky tvarovaného šamotu. [...]

Vyznačují se odolností proti teplotám a teplotním změnám, neomezenou životností, odolností proti spalinám, prohoření a kyselým kondenzátům, nízkou nasákavostí, plynotěsností a vysokou rozměrovou přesností. Všechny vlastnosti odpovídají ČSN EN 1457. Vložky jsou opatřeny polodrážkou, ve které se k sobě vzájemně lepí spárovací hmotou CSHS.

Rozměry: průměr 200-140 x 660 mm, tl. stěny 7,5mm
Pevnost v tlaku: 40Mpa
Vhodná teplota spalin: < 600 C°
Odolnost proti vyhoření sazí: ANO


R – Trubka pevná

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Při montáži jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji se silikonovým těsněním. Barva transparentní.

Rozměry:
Ø 80mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 110mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 125mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 160mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m


RA – adaptér komín – kouřovod

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Používá se pro připojení kouřovodu na trubní systém komínového průduchu.

Dodáváno v rozměrech:
Přechod kouřovodu 80mm na komín o průměru 75mm
Přechod kouřovodu 60mm na komín o průměru 75mm
Přechod kouřovodu 60mm na komín o průměru 110mm
Přechod kouřovodu 75mm na komín o průměru 110mm
Přechod kouřovodu 80mm na komín o průměru 110mm
Přechod kouřovodu 60mm na komín o průměru 125mm
Přechod kouřovodu 75mm na komín o průměru 125mm
Přechod kouřovodu 80mm na komín o průměru 125mm
Přechod kouřovodu 110mm na komín o průměru 125mm
Přechod kouřovodu 60mm na komín o průměru 160mm
Přechod kouřovodu 75mm na komín o průměru 160mm
Přechod kouřovodu 80mm na komín o průměru 160mm
Přechod kouřovodu 110mm na komín o průměru 160mm
Přechod kouřovodu 125mm na komín o průměru 160mm


RDO – Distanční objímka pružná

Slouží k horizontální stabilitě plastových vložek v komínovém průduchu. [...]

Používá se po celé výšce komínu cca po 1 metru.

Dodáváno v Ø80mm, 110mm, 125mm, 160mm


RF – Trubka flexibilní

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Používána převážně pro dodatečné vložkování komínů. Barva černá.

Rozměry:
Ø 75mm, délky 1,0m až 25m
– dodáváno po libovolných délkách na mb.
Ø 110mm, délky 1,0m až 25m
– dodáváno po libovolných délkách na mb.
Ø 125mm, délky 1,0m až 20m
– dodáváno po libovolných délkách na mb.


RFF – Přechodka flex / flex

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží jako spoj dvou flexibilních trubek. Barva černá.

Dodávána v Ø75mm, 110mm, 125mm.


RFP – Přechodka flex / pevná

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží jako přechodka flexibilního na pevný trubní systém – myšleno od spodu (po toku spalin). Barva černá.

Dodávána v Ø 75mm, 75/80mm, 110mm, 125mm


RK – Koleno 87,5°

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží pro připojení kouřovodu od kotlů pod úhlem 87,5°, kde je odvod kondenzátu řešen v rámci kotle a ne v rámci komínového průduchu – např. kondenzační kotle.

Dodáváno v Ø 80mm, 110mm, 125mm a 160 mm.


RK45 – Koleno 45°

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží pro připojení kouřovodu od kotlů pod úhlem 45°, kde je odvod kondenzátu řešen v rámci kotle a ne v rámci komínového průduchu – např. kondenzační kotle.

Dodáváno v Ø80mm, 110mm, 125mm a 160mm.


RKD – Koncový díl – černý plast

Vyroben z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Při montáži je použit jako poslední trubka spalinové cesty u ústí komínu a je spojen hrdlovým spojem se silikonovým těsněním s poslední transparentní trubkou. Barva černá, odolné proti UV záření.

Rozměry:
Ø 80mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 110mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 125mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m
Ø 160mm, délky 0,5m; 1,0m a 2,0m


RNO – Upevňovací objímka nosná

Slouží jako fixační a upevňovací prvek pro první a poslední část plastových vložek v komínovém průduchu. [...]

Dodáváno v Ø80mm, 110mm, 125mm a 160mm.


RPF – Přechodka pevná / flex

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží jako přechodka z pevného na flexibilní trubní systém – myšleno od spodu (po toku spalin). Barva černá.

Dodávána v Ø 75mm, 80/75mm, 110mm, 125mm.


RR – Revizní uzávěr

Dodáván v průměrech 80, 110, 125, 160 mm.


RRK – Revizní uzávěr s odtokem

Slouží jako revizní otvor komínového průduchu. [...]

Součástí tohoto revizního otvoru je uzávěr pro odvod kondenzátu.

Dodáváno v Ø80mm, 110mm, 125mm a 160mm.


RRT – Revizní kus šroubovací

Slouží jako revizní otvor komínového průduchu. [...]

Dodáváno v Ø 80mm, 110mm, 125mm a 160mm.


RT – T-kus

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží pro připojení kouřovodu od kotlů, případně jako revizní otvor.

Dodáváno v Ø 80mm, 110mm, 125mm a 160mm.