Dimenzovanie prieduchov

Určenie vhodného priemeru vnútorných vložiek pre systém 3V UNIVERSAL v PDF súbore Dimenzování komínů.