CIKO TEC

CIKO TEC

Komíny CIKO TEC sú vhodné pre všetky druhy palív (pevné, plynné i kvapalné) a pre všetky typy spotrebičov s prirodzeným i núteným odvodom spalín. Z pohľadu oblasti ich použitia ide teda o absolútne univerzálne komínové systémy

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Sú vhodné i pre spoločné komíny od plynových kotlov s podtlakovou i pretlakovou prevádzkou.

CIKO® TEC je moderný komínový systém pre moderné vykurovanie Vášho domu. Systém je zložený zo špičkových materiálov a svojou konštrukciou rešpektuje súčasné trendy v obore vykurovacej technicky. Krb, rôzny počet plynových kotlov, kondenzačná technika, to sú iba príklady absolútnej slobody vo výbere vykurovacieho spotrebiča. Univerzálnosť komína najviac využijete v okamihu, keď sa rozhodnete zmeniť typ kotla, druh paliva, spôsob vykurovania. V ten okamžik oceníte univerzálnosť tohto systému.

Systém CIKO® TEC je zložený z keramických izostatických hrdlových komínových vložiek, tepelnej izolácie, vzduchovej medzery a obvodového plášťu z brúsených keramických tvaroviek. Hrdlové komínové vložky vyrábané špeciálnou technológiou izostatického lisovania sú vhodné pre odvod spalín od spotrebičov na všetky druhy palív s prirodzeným i núteným odťahom spalín. Toto zaradenie komínových vložiek vyplývajúce z certifikácie dáva komínu vlastnosti absolútne univerzálnej spalinovej cesty. Medzi tepelnou izoláciou a obvodovým plášťom je v´daka ich konštrukcii dosť priestoru pre prívod externého vzduchu ku spotrebiču. Odovod spalín je tak iba časťou funkčného využitia komínu, druhou nemenej dôležitou vlastnosťou komínu je prívod vzduchu ku spotrebiču. Riadený prívod vzduchu je dôležitý hlavne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Pomocou komínového telesa je vytvorený oddelený okruh vzduchu, ktorý výrazne prispieva k vytvoreniu tepelnej pohody v miestnosti.

Oblasť použitia

Komínový systém CIKO® TEC vyniká svojou univerzálnosťou v použití. Odvodo spalín je však iba časť funkčného využitia tohto komínového telesa. Druhou nemenej dôležitou vlastnosťou komína je prívod vzduchu pre spotrebič, ktorý je zaistený vďaka špeciálnej konštrukcii tepelnej izolácie a krycej dosky.

Táto požiadavka na prívod vzduchu je už dlhšiu dobu bežná pri plynových kotloch s uzavretou spalovacou komorou (tzv. turbokotle). Po novom však začína byť používaný pre moderné krby a kachle, ktoré majú pre prívod vzduchu hrdlo v spodnej časti spotrebiču. Riadený prívod vzduchu je dôležitý hlavne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch, kde je výmena vzduchu sledovaná ako celok a je neprípustné, kvôli horiacemu krbu, otvárať okno. V prípade prívodu vzduchu ku spotrebiču pomocou komínu je vytvorený oddelený okruh vzduchu, ktorý nemá vplyv na tepelnú pohodu v miestnosti. Privádzaný vzduch je spotrebovaný na horenie a krb iba cirkulačne ohrieva vzduch v miestnosti.

Varianta bez izolace

Ďalšou nespornou výhodou je možnost pripojenia viacerých plynových kotlov typu „C“ na jeden komínový prieduch.

Certifikácia

Podľa udelenej CE certifikácie má systém CIKO® TECnásledujúce označenie:

  • EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
  • EN 13063-2 T400 N1 W3 O50
  • EN 13063-2 T200 P1 W3 O50
  • EN 13063-3 T600 N1 D3 G50