CIKO GAS

CIKO GAS

Komíny CIKO® GAS nájdu použitie pri spotrebičoch na plynné a kvapalné palivá, a to tak ako v pretlakovom, tak i podtlakovom režime. Konštrukčne sú predurčené hlavne pre kondenzačnú techniku.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Komínový systém CIKO® GAS sa skladá z keramických komínových tvárnic tvoriacich obvodový plasť, ktorý je vybavený plastovými vložkami Ricom. Tento systém je určený pre odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá, kde výstupná teplota spalín v sopúchu bude zaručene nižšia ako 120°C (Skúšobná teplota podľa harmonizovanej normy ČSN EN ISO 306>160°C).

Komínový systém CIKO® GAS sa dodává v štyroch priemeroch vnútorných vložiek:

 • 80 mm
 • 110 mm
 • 125 mm
 • 160 mm

Materiál plastových vložiek Ricom sa vyznačuje takmer neobmedzenou životnosťou, extrémnou odolnosťou voči pôsobeniu agresívnym kondenzátom, UV-žiareniu a vysokou tepelnou stálosťou. Mechanické a chemické vlastnosti tohto materiálu sú nastavené podľa špecifických požiadaviek komínovej techniky.

Plastové vložky sa dodávajú v dvoch základných prevedeniach:

 • pevné
 • flexibilní

Súčasťou systému CIKO® GAS je sortiment príslušenstva potrebný ku kompletnému vyzbrojeniu komína, ako napr.: kolená, T-kusy, redukcie, prechodky, revízne uzávery a pod.

Oblast použitia

Pri prevádzke nízkoteplotných a kondenzačných kotlov vznikajú agresívne kondenzáty obsahujúce kyseliny. Z tohto dôvodu sú na vlastnosti materiálov použitých k výrobe komínových vložiek kladené vysoké požiadavky z hľadiska ich chcemickej odlolnosti, tepelnej priepustnosti, plynotesnosti atď. Ako najlepšie riešenie sa ponúkajú plastové vložky Ricom, používané v systéme CIKO® GAS, vyrábané zo špeciálnych konštrukčných plastov, ktorých nízka hmotonosť a technické riešenie na báze hrdlových spojov umožňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

Plastové vnútorné vložky a tvarovky systému CIKO® GAS sú vzájomne spojované hrdlovými spojmi. Do hrdlových spojov vložené tesnenie zaručuje absolútnu tesnosť systému proti spalinám a stekajúcemu kondenzátu a umožňuje ako podtlakovú, tak aj pretlakovú prevádzku. V tomto systéme nájde uplatnenie dvojbrité tesnenie z vysoko kvalitného, pre použitie v komínových vloýkách vyvynutého silikónového elastomeru. Pri montáži komínových systémov hrá veľkú rolu ich váha. Plastové komponenty používané v systéme   CIKO® GAS vynikajú voči konkurenčným materiálom svojou nízkou hmotnosťou a nízkou tepelnou priepustnosťou.

Nízká tepelná priepustnosť znamená dobré izolačné vlastnosti. Táto vlastnosť v kombinácii s použitou hrúbkou steny jednotlivých komponentov znižuje množstvo odovzdaného tepla do okolia komínovej vložky na minimum.

Výhody

 • Maximálna jednoduchosť montáže
 • Neobmedzená odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu
 • Možnost použitia pre podtlakovú i pretlakovú prevádzku
 • Variabilita s CIKO® 3V UNIVERSAL
 • Záruka 15 rokov
 • Bezkonkurenčná cena

Certifikácia

Komínový systém CIKO® GAS je v zhode s požiadavkami a skúšobnými metódami normy EN 14471:2005 certifikovaný takto:

 • T120 P1 O W1 O50 I LO