Ako na montáž

Systém CIKO® TEC je zložený z keramických izostatických komínových vložiek, vzduchovej medzery a obvodového plášťu z brúsených tehelných tvaroviek (pre spoločný komín ).

Montáž komína CIKO® TEC začína osadením bežnej šamotovej vložky, ktorá vytvára podstavec vnútorného prieduchu. Následne sa osadzuje kondenzačná objemka a kontrolný čistiaci otvor. Pred osadením tvaroviek obvodového plášťu je potrebné vyrezať otvor pre odvod kondenzátu a pre kontrolné dvierka podľa montážneho návodu.
Nad čistiacim otvorom sa osadí prvá distančná objímka. Objímka musí voľne obopínať komínovú vložku, aby bola umožnená tepelná rozťiažnosť vnútornej vložky. Volné konce objímky sa zamurujú do ložnej spáry medzi tehelné tvarovky. Tým je staticky stabilizovaná vnútorná komínová vložka. Distančné objímky sa osadzujú do každej tretej ložnej spáry (0,75m).

Hrdlové komínové vložky sa spájajú lepiacim tmelom Säurekitt, ktorý sa nanáša vždy na koniec novo osadzovanej vložky. Po zasunutí hornej vložky do hrdla spodnej sa prebytočný vytlačený tmel zotrie priloženou hubičkou a celý spoj sa zahladí.

V mieste požadovaného pripojenia spotrebiča sa osadzuje T-kus, ktorý je podľa typu pripojeného spotrebiču upravený.

a) V prípade tuhých palív sa pre napojenie oceľového dymovodu na keramický T-kus používa nerezová redukcia.

b) V prípade plynového kotlu sa do T-kusu osádza membránové tesnenie, ktoré je univerzálne pre akýkoľvek priemer dymovodu. Pri koaxialnych dymovodoch sa do vonkajšieho plášťu komínu osádza kryt sopúchu, ktorý redukuje otvor v keramických tvarovkách na vonkajší rozmer dymovodu.

Foto z montáže spoločného komínu pre spotrebiče na plyn je vo fotogalérii.

Tabulka  vyjadrujúca vlastnosti komínu a kombinácie podmienok prevádzky, pre ktoré je komín vhodný.

Komín s izostatickými hrdlovými keramickými komínovými vložkami pre suchú resp. mokrú prevádzku, pre podtlakovú resp. pretlakovú prevádzku.
CIKO® TEC
Komín spĺňa tieto kombinácie prevádzky
Označenie A1N1 B2N1 D3P1
Provozní teplota 600 °C 400 °C 200 °C
Prevádzková teplota Podtlak Podtlak Pretlak
Odolnost proti vyhoreniu sadzí Ano Nie Nie
Druh prevádzky Suchý Suchý a mokrý Suchý a mokrý
Max. stavebná výška 30 m

Podrobný montážny návod ku komínovému systému CIKO® TEC nájdete na stránke Montážne návody.